Belvíz, aszály

Területi vízgazdálkodás szélsőséges helyzetei: belvíz és aszály

Kulcsszó:

Belvíz, aszály

Előrejelzés

A hazai területi vízgazdálkodás egyik fő jellemzője a "sok víz-kevés víz" tünetegyüttes. A térben és időben gyakran átfedő, rendszeresen visszatérő két hidrológiai szélsőség, a belvíz és az aszály az ország területeinek közel felét érinti. Az okozott károk éves várható értéke belvíz esetén 8-16, míg aszály esetén 20 milliárd forintra tehetőek. A szélsőségek számos okra vezethetőek vissza, melyek közül a legmeghatározóbbak (i) a Kárpát medence mélyen fekvő síkvidéki területeinek hidrológiai-meteorológiai kitettsége, (ii) a helytelenül megválasztott területhasználat és (iii) a megelőzés helyett a védekezésre fókuszáló vízgazdálkodás.

A felhalmozott szakmai tudás óriási méretű, az elmúlt 10-15 év mérési és számítási téren végbement technológiai fejlődése új alapokra helyezte a belvíz és az aszály tanulmányozását. Ennek megfelelően több nyitott kutatási feladat fogalmazható meg: (i) veszélyeztetettség és -kockázat térképezés országosan (belvíz esetén a módszer adott, aszályra ez még kidolgozandó), (ii) a korszerű monitoring és előrejelzés fejlesztési lehetőségei, (iii) a szélsőséges helyzetek megelőzését elősegítő, a vízvisszatartásra alapuló integrált vízgazdálkodás kidolgozása. A felsorolt feladatok mindegyikét bonyolítja az, hogy a jelenlegi állapoton túl célszerű a lehetséges vízkormányzási és területhasználati beavatkozások, illetve környezeti trendek hatásait is számításba venni.

Tanszék: Vízi Közmű és Környezetmérnöki TanszékVízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Kar: BME-ÉMK


Vízfelszívódás hatása az építőanyagok és épületszerkezeti elemek viselkedésére. A vízmentesítés épületszerkezeti kérdései.

Kulcsszó:

Árvíz

Meteorológia

Belvíz, aszály

A víz felvételének különböző módjainak (felszívás, elárasztásos vízfelvétel, szorpciós vízfelvétel) hatása a különböző építőanyagokra. Kiszáradás utáni állapotok vizsgálata, anyagváltozás, kémiai hatások. Utólagos vízszigetelések alkalmazásának feltételei, épületszerkezeti megoldások és technológiai változataik feltételrendszere.

A vízmentesítés elősegítésének épületszerkezeti megoldásai, előzetes és utólagos kialakítási lehetőségei. Az utólagos vízszigetelések következményei az anyagjellemzőkre (pl. szilárdság-, hőszigetelő képesség-változás) és az épületszerkezetek teherbírási, épületenergetikai, tartóssági tulajdonságaira, valamint az épületek használati értékére.

Tanszék: Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Kar: BME-ÉMK


Katasztrófák utáni elhelyezést biztosító mobil házak

Kulcsszó:

Árvíz

Belvíz, aszály

Sérülékenység

Tűz

Robbanás

Becsapódás

Radioaktív

A katasztrófa sújtotta területek kitelepítése során a lakók biztonságos elhelyezése gyorsan telepíthető mobilházakkal megvalósítható. A visszatelepülésig otthont biztosító, teljes lakóértékű épületek előregyártott, szerelt szerkezetekként alakíthatók ki. A mobilházak szerkezeti felépítése lehetővé teszi, hogy közúti szállítás után, egy egységként daru segítségével beemelve, a helyszínen előkészített előregyártott pontalapokra támasztva, majd ideiglenes közműhálózatra kötve, azonnali lakhatást biztosítson.

A kutatás-fejlesztés célja egy olyan mobilház rendszer épületszerkezeti és építéstechnológiai tervezése, ami a hazai éghajlati viszonyoknak megfelelő, fűthető, de a nyári túlmelegedés ellen épületszerkezeti eszközökkel védett. Több típus tervezésével különböző nagyságú családok számára akár több hónapi lakhatás biztosítható. A tartószerkezet szerelt váz, vagy szállítmányozási konténerek újrahasznosításával kész rendszer is lehet. Az épületszerkezetek szárazépítési technológiákkal kivitelezhetők. A szerelt konstrukció az elemek gyors cseréjét, míg tervezéskor a beépített berendezési tárgyak tartósságának figyelembe vétele a mobilházak többszöri telepítését teszi lehetővé.

Tanszék: Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Kar: BME-ÉMK


Személyre szabott katasztrófa megelőzési és katasztrófahelyzeti lakossági irányító rendszer

Kulcsszó:

Árvíz

Belvíz, aszály

Sérülékenység

Tűz

Robbanás

Becsapódás

Radioaktív

Olyan személyre és helyre szabott intelligens lakossági riasztási és menekülés irányítási rendszer létrehozása, amely személyi mobil eszközökön keresztül küld értesítést szerencsétlenségek, terrortámadások, ipari katasztrófák, illetve előre jelezhető katasztrófa-helyzetek (pl. időjárási) esetén.

A tömegtájékoztatási eszközökkel szemben nagy előnye, hogy GPS és cellainformációkra alapozva - helyhez, és egyéb személyes adatokhoz kötötten, intelligens módon tudja eljuttatni a figyelmeztetéseket, menekülés irányítási információkat, megelőzve a pánikhelyzetek kialakulását és a fölösleges riasztásokat.

Kar: BME-VIK