Tudásbázis

A VK Tudásközpont küldetése, hogy a hazai és nemzetközi víztudományi- és katasztrófamegelőzési K+F+I tevékenységet folytasson korszerű, mérnöki tudásra alapozott döntéstámogatással. Víztudományi és katasztrófamegelőzési tudásbázisunk, tevékenységünk a következő pillérekre illeszkedik.

Környezetszennyezés Levegő Vízminőség Ivóvíz Karsztvizek Biológiai biztonságtechnika Víztudomány vízépítés Vízgazdálkodás Vízminőség Vízi közmű Folyami búvármerülés Távérzékelés Ipar Tűz Robbanás Becsapódás Radioaktív Menekülés Közlekedés Árvíz Előrejelzés Meteorológia Árvíz Belvíz, aszály Töltések, gátak Magaspart Földrengés Sérülékenység Innovatív szerkezetek Műemlék szerkezetek Talaj/geotechnika

Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum néven 1782-ben alapított intézményünk lassan több évszázada az ország vezető víztudományi műhelye. Szakértelmünk átfogja a vízépítés, a vízhasznosítás, a vízkárelhárítás, a vízgyűjtő- és a vízkészletgazdálkodás szakterületeit mind felszíni mind felszín alatti vizek vonatkozásában. Tevékenységünk kiterjed a települési vízgazdálkodás, a vízminőségszabályozás, illetve a környezetmérnöki és környezet-egészségügyi szakterületekre is. A Műegyetemi Búvárklub merülési technikákat oktató tevékenysége mellett a gyakorlatban is megalapozott szakmai tapasztalttal biztosítják víz alatti tudományos célú mérések, megfigyelési, mintavételi feladatok elvézgzését.

 

Az utóbbi évtizedekben fókuszterületünk jelentősen bővült a katasztrófahelyzetekhez kapcsolódó mérnöki kutatásokkal. Árvízeink relevanciáját és kártételeit évről évre, időnként napról napra megéljük. Kutatóink aktív szerepet vállalnak az előrejelzésében, az árvízi veszély és kockázat térképezésben, árvizek kockázatcsökkentéseinek feltárásában. Biztos tudásunk van a belvíznek és aszálynak a kezelése, a töltés- és gátszakadások folyamatának megértése, a magas partok állékonyságának javítása terén is. Tanulmányozzuk a Balaton vízlengését és hullámzását, a tavak kiáradásának jelenségét. Sok éves tapasztattal rendelkezünk drónos-, légi- és műholdas felvételek katasztrófamegelőzés célú felhasználásában.

 

A második átfogó kutatási területünk a földrengések mérnöki létesítményekre gyakorolt hatásának modellezése, kockázatelemzése (pl. hidak, épületek, műemléképületek). További fontos kutatási részterületünk a földrengés hatása alagutakra és felszín alatti üregekre, vagy a rengés hatására bekövetkező talajfolyósodások és felszínmozgások vizsgálata.

 

Környezetszennyezési veszélyhelyzetek témakörben az időről-időre bekövetkező ipari és kommunális szennyezési haváriák, a tavi és hullámtéri ökoszisztémák szélsőségei, a veszélyes légszennyező anyagok terjedése, a veszélyes hulladék-kezelés és elhelyezés, valamint a mindezek rendszeres megfigyelését, érzékelését végző, egyúttal korai előrejelzés adó rendszerek kidolgozása állnak a kutatói figyelmünk középpontjában. 

 

Iparbiztonság, tűz és robbanás területén foglalkozunk radioaktív anyagokkal illetve nukleáris létesítményekkel kapcsolatos veszélyhelyzetekkel. Energiatermelő létesítmények iparbiztonságára, tűzesetek modellezésére, tűzmegelőzésre és égésgátlásra, a tűzben károsodott szerkezeti anyagok állapotának felmérésére. Kutatási területünk közé tartozik a tűzesetek menekülési útvonalainak tervezésére és méretezése, füstterjedés modellezése, mérnöki létesítményekben bekövetkező robbanások, repülőgép-rázuhanás vagy becsapódás hatáselemzése. Továbbá szakértelmünk kiterjed a mérnöki létesítmények ezen hatásoknak ellenállni tudó megtervezésére, mindez kiegészítve például a hagyományos módon nehezen megközelíthető, katasztrófa sújtotta létesítmények drónnal való felmérésével.